logo

Velg språk

logo

Eidesvik Offshore ASA

Vestvikvegen 1, N-5443 Bømlo

Tel: +47 53 44 80 00
Fax: +47 53 44 80 01
e-post: office@eidesvik.no

CEO
Jan Fredrik Meling:
+47 53 44 80 12

CFO
Svein Ove Enerstvedt
+47 53 44 80 16 / +47 41 79 42 09
e-post: svein.ove@eidesvik.no
 

Account Controller 
DnB NOR Bank ASA
Verdipapirservice
Stranden 21
0021 OSLO

Tel: +47 22 94 91 73
Fax: +47 22 48 11 71

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA

phone +47 53 44 80 00

office@eidesvik.no