logo

Velg språk

logo

Eierstyring og selskapsledelse

Selskapet har implementert retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse basert på de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av Oslo børs.

Formålet med disse retningslinjer er å klargjøre rollefordeling mellom aksjonærer, generalforsamling,
styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivning.

Prinsippene og verdigrunnlag for eierstyring og selskapsledelse i Eidesvik Offshore ASA fremgår av følgende dokumenter:

  • Styrets årlige redgjørelsen for Selskapet eierstyring og selskapsledelse.
  • Vedtekter for Eidesvik Offshore ASA av 9. Juni 2005
  • Innstruks for styret.
  • Innstruks for Administrerende direktør.
  • Retningslinjer for plan og budsjettarbeid.
  • Selskapets verdigrunnlag og etiske retninglinjer.
  • Retninglinjer for håndtering av kurssensitiv informasjon og innsidehandel.
  • Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen.
  • Retningslinjer for adgang til å benytte revisor som rådgiver for Selskapet .
  • Retningslinjer for informasjon fra Selskapet.

Eierstyring og selskapsledelse (PDF)

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA

phone +47 53 44 80 00

office@eidesvik.no