logo

Velg språk

logo

Analysedekning

Analyseselskaper som utarbeider estimater på Eidesvik Offshore ASA

Carnegie ASA (Oslo)
Telefon 22 00 93 00

DnB Markets (Oslo)
Telefon 55 21 10 00

Pareto Securities (Oslo)
Telefon 22 87 87 00

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA

phone +47 53 44 80 00

office@eidesvik.no